Loading ...
close

زنگبر در محیط اسیدی +CD 389

logo

1-زنگبر بسیار قوی است که در ترکیب آن از اسیدهای فرار ومخرب نظیر اسید کلریدریک استفاده نشده است .

2- فاقد بوی تند و زننده

3- دارای سرعت عمل وکیفیت زنگبری بسیار بالا

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد