Loading ...
close
0

ضد کف CD830

logo

1- استفاده  جهت کنترل میزان تولید کف در محلول های چربیگیر پاشش

2-مقدار مصرف آن بسیار کم وبه  صرفه از نظر اقتصادی

3-عدم ایجاد اثر لک و سفیدک بعد از شستشو و خشک کن مهمترین ویژگی این محصول می باشد.