Loading ...
close
0

چربیگیر آهن قوی CD146

logo

1-قابلیت استفاده در محيط اسيدي. 

2-قابـل اختلاط با فسفــات آهــنCD402  و CD303.

3-جهت تسریع در پروسه شستشو قطعات چربتر از حد معمول به وان چربیگیر افزوده می شود.

4- این محصول در سیستم های غوطه وری بکار برده می شود .